Hvordan aflønner AktivPersonale min vikar ?

En vikar aflønnes iht. brugervirksomhedens overenskomst/lokalaftaler.

Har brugervirksomheden ikke en overenskomst, benyttes AktivPersonale´s overenskomster.

AktivPersonale administrere løn, pension, feriepenge, fritvalg, SH-dage, G-dage, sygedagpenge, indbetaling af skat og meget mere.