Hvad gør vi hvis en vikar bliver syg ?

Vikaren skal meddele os, senest en time før arbejdstids begyndelse omkring sygdom.

AktivPersonale booker en ny/erstatningsvikar hurtigst muligt.

Du har naturligvis ingen omkostninger i forbindelse med vikarens sygdom.