Hvor hurtigt kan man få en vikar ?

Du kan få en vikar inden for samme dag du ringer. Der kan dog være specielle ønsker til medarbejderen f.eks. baggrund, uddannelse mm. der gør at processen kræver længere tid.

Din vikar møder op på det aftalte tidspunkt og sted.

1 gang ugentligt underskriver du en timeseddel med bekræftelse på vikarens leverede timer, hvorefter du vil modtage en faktura.