Vikariat - Hvad får jeg i løn når jeg har et vikariat ?

Du er altid aflønnet efter virksomhedens overenskomst/lokalaftale.

Det betyder at du får den samme løn hos AktivPersonale som du vil få som nyansat hos virksomheden.

Du får altid oplyst lønnen før opstart i vikariat.