Lilleheden A/S

Lilleheden A/S

Udtalelse

"Lilleheden A/S er leverandør til byggesektoren og oplever som følge deraf, store udsving i vort behov for kapacitet, ganske som så mange andre industrivirksomheder.

Vor strategi er, i videst mulige omfang, at overkomme disse variationer ved brug af vikarer – og vi har i mange år haft AktivPersonale som leverandør.

AktivPersonale virker godt forankret i lokalmiljøet og har uden besvær kunnet dække vort behov, for såvel ufaglærte som faglærte medarbejdere, når vi har behov.

Dialogen med AktivPersonale forløber ganske ubesværet og medfører kun et minimum af administration for os.

En bedre service er svær at forestille sig."
AktivPersonale A/S er medlem af
Dansk Industri, Dansk Byggeri og VikarBranchen