3 F - Skagerak

3 F - Skagerak

Udtalelse

"I forbindelse med rekruttering af vikarer fra AktivPersonale, skal vi henvise til, at der mellem AktivPersonale og 3 F - Skagerak er indgået aftale omkring løn- og arbejdsforhold og hermed er rekvirentvirksomheden og de tilknyttede vikarer sikre på, at aftalegrundlaget er i orden.

I øvrigt er der et tilfredsstillende og konstruktivt samarbejde med virksomheden AktivPersonale."

AktivPersonale A/S er medlem af
Dansk Industri, Dansk Byggeri og VikarBranchen