AktivPersonale A/S er medlem af Dansk Industri og DI Vikarbranchen

AktivPersonale A/S er medlem af Dansk Industri samt blåstemplet af brancheorganisationen DI Vikarbranchen, hvilket AktivPersonales ejere Judi Hede Andersen og Kjeld Nedergaard ser som endnu en anerkendelse og glæder sig over.

Børsen, 23. okt. 2008:
Snyd med feriepenge, udeblevet løn og manglende skattebetalinger er bare noget af det, som medlemmer af DI oplever, når de bruger vikarer. Når vikarbureauerne ikke følger reglerne, giver det virksomhederne store problemer. Det har fået DI til at lave en godkendelsesordning, som skal hjælpe kunderne med at finde ud af, hvilke bureauer, der har styr på tingene. " Der er desværre nogle brodne kar i branchen, og dem vil vi gerne have luget ud i", siger Rasmus Lynge, brancheansvarlig konsulent i DI.

Vikarbranchen er en brancheforening for vikarbureauer i DI. Foreningens formål er at synliggøre ordentlige vikarbureauer. Til det formål har Vikarbranchen en indbygget godkendelsesordning, som igennem en række betingelser sikrer, at medlemmerne opfylder forudsætningerne for at drive en ordentlig og seriøs virksomhed. "Så nu er det op til virksomhederne at efterspørge vikarbureauer omfattet af Vikarbranchens godkendelsesordning. Det er det bedste middel til at få ryddet op i vikarmarkedet og samtidigt sikre sin egen virksomhed bedst muligt mod belastende sager", udtaler Rasmus Lynge, cand. jur. og brancheansvarlig konsulent i DI. (læs mere på vikarbranchen.di.dk)

"Som bruger af vikarer, bør du altid google vikarbureauets navn, da det vikarbureau, du vælger, bliver dit ansigt ud ad til. På nettet synliggøres ofte de brodne kar gennem dårlig presseomtale og fagforeningssager mod vikarbureauet og evt. afsagte domme fra arbejdsretten", siger Judi Hede Andersen. AktivPersonale A/S ønsker DI Vikarbranchen meget velkommen og opfordrer til, at DI Vikarbranchen vil kontrollere og sortere mellem vikarbureauerne, "Det kan kun give en ekstra tryghed for vore samarbejdspartnere og for os"!

Yderligere information:
Cand. Jur. Rasmus Lynge
Brancheansvarlig konsulent hos DI
Tlf.: 33 77 35 07
Se mere på: www.vikarbranchen.di.dk

Dansk Industri
Vikarbranchen
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
vikarbran